STORNO PODMIENKY


  1. Storno objednávky
  1. a) Kupujúci má právo stornovať internetovú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
    b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.
– Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke www.iberfrasa.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia na adresu Daniela Sekerková Pribinova 964/9, 01701 Považská Bystrica.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (info@iberfrasa) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.
Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave a nepoškodený. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť Faktúru.
Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 7 dní od doručenia zásielky Predávajúcemu a to bankovým prevodom.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od internetovej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho na svoje vlastné naspäť.

Kontakty

Všetky otázky týkajúce sa odstúpenia bez udania dôvodu vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile info@iberfrasa.sk alebo na tel. čísle 0907664154.